“Хариуцлагатай уул уурхай ба нутгийн иргэд” сэдвээр уулзалт хэлэлцүүлэг хийв

МБОИЗ-ийн тэргүүн С.Дамдинсүрэн 2015 оны 2-р сарын 6-нд Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын малчдын Зөвлөгөөнд урилгаар оролцон “Хариуцлагатай уул уурхай ба нутгийн иргэд” сэдвээр уулзалт хэлэлцүүлэг хийсэн байна. Уулзалт хэлэлцүүлгийн үеэр тус сумын нутагт олгогдсон уул уурхайн хайгуул, ашиглалтын 16 лицензийн танилцуулга мониторинг хийгдэж МБОИЗ-ийн тэргүүн С.Дамдинсүрэн Мөрөн сумын 2-р багийн нутагт малчин Н.Амарсанаагийн бэлчээрт буусан “Монголиан айрон групп”-ийн Алтны кэмпийг шалган татан буулгасан байна.

Уулзалтын үеэр иргэд малчдад МБОИЗ-ийн үйл ажиллагааг сурталчилан, гарыг авлага материалаар хангасан байна.