Мод тарих нь эх дэлхийдээ зориулж буй хамгийн том буян

ТА БҮХЭНД МОД ТАРИХ АРГАЧЛАЛЫГ ХҮРГЭЖ БАЙНА.