"ХӨГЖИЛД ХҮРЭХ ТҮНШЛЭЛ" ТББ-ААС ХӨРӨНГӨ БОСГОХ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд “Хөгжилд Хүрэх Түншлэл” ТББ-аас Баянгол суманд байгуулах Иргэдийн Экологийн төвд хөрөнгө босгох арга хэмжээг анх удаагаа амжилттай  зохион байгууллаа.  
 
Арга хэмжээг зохион байгуулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулсан тус төрийн бус байгууллагын удирдах зөвлөлийн гишүүд, тэргүүн Дагвадорж болон өөрсдийн бүтээгдэхүүнүүдээ зохион байгуулалтын арга хэмжээнд хандивласан нийт нөхөрлөлийн гишүүдэд баяр хүргэж цаашдын ажил, арга хэмжээнүүдэд нь өндөр амжилт хүсье.
Энэ арга хэмжээнд ÌÁÎÈÇ-èéã òºëººëæ ÍÏ-ûí äýä äàðãà, "Áóëàã øàíä ãîë ìºðíèé ýõèéã õàìãààëàõ ñàí" ÒÁÁ-ûí òýðã¿¿í À.Îþóí÷èìýã оролцов.