БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ТББ-УУДЫН ҮНДЭСНИЙ 5-Р ЧУУЛГАН БОЛОВ

Байгаль орчны ТББ-уудын үндэсний V чуулган 2016 оны 11 сарын 28-ны өдөр Улаанбаатар хотод боллоо.

Хоёр жилд нэг удаа зохион байгуулдаг энэ удаагийн чуулганд байгаль орчны чиглэлээр идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулдаг 160 гаруй төрийн бус байгууллагын төлөөлөгчид хуран чуулж өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн ажлын тайлангаа хэлэлцэн дүгнэж, ирэх жилүүдэд хийх ажил, МБОИЗ-ийн дүрэм, удирдлага, бүтэц зохион байгуулалтын асуудлаа хэлэлцэв. 

Энэ удаагийн V чуулганыг БОАЖЯ, Тогтвортой хөгжлийн боловсрол төсөл, ХААН банк, REDD+төслийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгууллаа.

МБОИЗ-ийн үндсэн үйл ажиллагаа нь байгалийн доройтлыг зогсоож, хойч үедээ эрүүл аюулгүй байгаль орчинг үлдээхэд хувь нэмрээ оруулах, төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг шинэ шатанд гаргах, үр дүнтэй бодит ажил болгоход чиглэдэг юм. Байгаль орчинд тулгамдаж буй асуудлаа тодорхойлон, түүнийг шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулах, бодитой үр дүнд хүрэх боломж, бодит нөхцөл байдлыг үнэлж, уг ажилд ТББ-уудын оролцоог хангаж, идэвхитэй үйл ажиллагааг дэмжих, иргэний нийгмийн төлөвшилтийг шинэ шатанд гаргахад зөвлөгөөнийг зохион байгуулах нь ихээхэн ач холбогдолтой билээ.

Чуулганы төлөөлөгчид МБОИЗ-ийн Тэргүүнээр Б.Эрдэнээг /Тандан судлаачидын холбоо ТББ/, 

Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр:

Д.Сүхгэрэл /Оюу толгой хяналт ТББ/,

Д.Эрдэнэцогт /Цөм, химийн ОУ-ын шинжээч, хурандаа, Хатан Туул хөдөлгөөний тэргүүн/,

Б.Эрдэнэсайхан /Монголын байгаль орчин аюулгүй байдлын төв ТББ/,

С.Амгаланбаатар /Аргаль, агнуур судлалын төв ТББ/,

Ю.Дэлгэрмаа /Ногоон байгууламж  эмэгтэйчүүдТББ/,

Д.Басандорж /Монголын усны түншлэл ТББ/,

Д.Хурцгэрэл /Монголын мэргэжлийн Анчдын холбоо ТББ/,

З.Болдбаатар /Монголын ногоон хөгжлийн зуун ТББ/ нарыг сонгон батлаж,байгууллагын төлөвшил хөгжлийг шинэ шатанд гаргах, МБОИЗ-ийн дүрмийн дагуу алсын хараа, эрхэм зорилго, үнэт зүйлсдээ нийцсэн олон талт идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж, орон нутгийн ТББ-уудаа чадавхижуулах, идэвхижүүлэх тал дээр онцгой анхаарч, нийт ИНБ-ууддаа хүртээмжтэй, ил тод хамтран ажиллах үүрэг өглөө.

Чуулганд БОАЖ-ын сайд Д.Оюунхорол, ОУ-ын донор байгууллагын төлөөлөл мэндчилгээ дэвшүүлэв.

БОАЖ-ын сайдын мэндчилгээг тус яамны Төрийн захиргаа удирдлагын газрын дарга Х.Батжаргал уншиж танилцуулсаныг хүргэж байна.

 “МБОИЗ-ийн гишүүн ТББ-ууд нь байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт мониторинг хийх, ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролыг иргэд олон нийтэд олгох, дадал хандлагыг өөрчлөх, төсөл хэрэгжүүлэх, сургалт судалгаа болон сайн дурын үйл ажиллагааг зохион байгуулах зэрэг Засгийн газрын тухай хуулийн дагуу төрийн зарим чиг үүргийг гүйцэтгэн ажилладаг билээ. Энэхүү үндсэн үйл ажиллагаа нь хойч үедээ эрүүл аюулгүй байгаль орчинд амьдрах, тэднийг хэрэглэх нөөц баялагтай нь үлдээх, төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг үр дүнтэй болгоход хувь нэмэр оруулдагаараа ач холбогдолтой юм.

Мөн та бүхний дуу хоолойг сонсож, орон нутагт тулгамдсан асуудлыг цаг тухайд нь шийдвэрлэн ажиллаж байгааг хэлэхийг хүсч байна. Тухайлбал,Орхон гол, Хэрлэн гол болон Ганга нуур, Өгий нуурын усны нөөц, экосистемд учирсан сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах талаар төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажлыг дурьдаж болно.

БОАЖЯ-ны зүгээс МБОИЗ-ийн үйл ажиллагааг тогтмол дэмжиж ирсэн бөгөөд Байгаль орчны иргэний зөвлөлийн ажлын албыг чадавхижуулах зорилгоор 2008 онд үүсэн байгуулагдсан цагаас нь эхлэн тогтвортой ажлын байр, компьютер, телефон утас зэрэг шаардагдах техник хэрэгслээр ханган ажиллуулж байна.

Мөн БОАЖЯ 2015 оноос эхлэн хамтран ажиллах гэрээг байгуулан байгаль орчны хууль журмын хэрэгжилтийг хангах, хянах, олон нийтийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, дадал хандлагыг өөрчлөх, байгаль орчны нөхөн сэргээлт, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах чиглэлээр ажиллаж ирлээ.  Хамтын ажиллагааны үр дүнд байгаль хамгаалах эрх зүйн зохицуулалт боловсронгуй болсоор байна. Тухайлбал,  Байгаль орчны аудитыг олон улсын туршлагын дагуу нэвтрүүлэх, “бохирдуулагч нь хохирлыг нөхөн төлөх”, “нутгийн иргэд нь байгалиа хамгаалах”, “байгалийн нөөц, баялгийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх”, “байгаль хамгаалах ажлын хөрөнгийн тогтвортой эх үүсвэр бий болгох”, “нөөцийн тогтвортой менежмент төлөвшүүлэх” зэрэг гол асуудлууд эрх зүйн зохицуулалтад тусгалаа оллоо.

Энэхүү байгаль орчны эрх зүйн шинэчлэлтийг хийхэд иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоо, үүрэг туйлын өндөр байсныг хэлэхэд таатай байна. Мөн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайдын зөвлөл, Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлага, REDD нэмэх техникийн хорооны бүрэлдэхүүнд байгаль орчны төрийн бус байгууллагын төлөөлөл идэвхтэй оролцож, иргэний нийгмийн байгууллагуудын дуу хоолойг шийдвэр гаргах түвшинд төлөөлж байгаагийн зэрэгцээ яам, харьяа агентлагуудын худалдан авах үйл ажиллагааны тендерийн үнэлгээний хороодод албан ёсоор оролцож ажиллаж байна.

Цаашилбал “Хамтран ажиллах гэрээ”-ний дагуу яам 2012-2013 онд 900 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилт олгож МБОИЗ-өөр байгаль орчны багц хуулийг орон даяар сурталчилах, сум дүүрэг болгонд үндэсний сургагч багш бэлтгэх, Түргэний аманд хөв цөөрөм байгуулах, Туул голын дагуу нийслэлийн газрын санд хамаарах нутагт болон Нисэхийн Хар тохойд 10 га талбайд нөхөн сэргээлт хийж ойжуулах ажлуудыг тус тус хийлгэсэн байна.

Төрийн бус байгууллагууд хавар, намрын байгаль хамгаалах сарын ажил, мод тарих өдрүүдээр хот, хөдөөд модлог бутлаг ургамлын тарьц, суулгац, хүнсний ногооны үр, үрслэгийн үзэсгэлэн худалдаа гаргаж, хот тохижуулах ажилд олон мянган иргэдийг оролцуулан түр болон байнгын ажлын байраар хангаж байгаа нь сайшаалтай.

Бидэнд сайн тал байхын зэрэгцээ төр, иргэний нийгмийн түншлэл, хамтын ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх, үл итгэлцэлийг бий болгох асуудал гаргахгүй байхад анхаарч, МБОИЗ-ын дүрэм, гишүүн байгууллагуудаа хариуцлагжуулах, чадахижуулах, илүү төрөлжин мэргэшиж ажиллахыг хүсч байна” гэв.

МБОИЗ-ийн ажлын алба