Батзоригийн ЭРДЭНЭ

МБОИЗ-ийн Тэргүүн, Ногоон парламентийн дарга

Физикч, Байгаль орчны тандан судлаач, PhD, MBA. Монголын тандан судлаачидын холбооны УЗ-ийн гишүүн. Утас: 9999-2097
И-мэйл:  irgenii.zuwlul@gmail.com

С.Дамдинсүрэн

МБОИЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Биологийн олон янз байдлын хорооны тэргүүн.
Удирдлагын арга зүйч, Багш, Сэтгүүлч, Амьтны эрх судлаач мэргэжилтэй.
“Хөдөө арал хөдөлгөөн”-ний тэргүүн (2005)
“Амьтны эрх хамгаалах сан” ТББ-ын тэргүүн (2000)
Утас: 7013-1400
Имэйл:irgenii.zuwlul@gmail.com

Б.Батболд

МБОИЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Уул уурхайн ил тод байдлыг санаачилгын АА-нд МБОИЗ-ийг төлөөлж ажиллах.
Утас: 7013-1400
И-мэйл: irgenii.zuwlul@gmail.com

Д.Ганболд

МБОИЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Газар, газрын хэвлийн нөөц баялаг, ус, агаарын хорооны тэргүүн
Утас: 7013-1400
И-мэйл:irgenii.zuwlul@gmail.com

Х.Алтанцацралт

МБОИЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Байгалийн нөхөн сэргээх ажлуудыг хариуцна.
Утас: 7013-1400
И-мэйл: irgenii.zuwlul@gmail.com

А.Оюунчимэг

МБОИЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Ногоон парламентийн үйл ажиллагааг хариуцна
Утас: 7013-1400
И-мэйл: irgenii.zuwlul@gmail.com

Ч.Хонгорзул

МБОИЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх хэсгийг хариуцна.
Утас: 7013-1400
И-мэйл: irgenii.zuwlul@gmail.com

Н.Эрдэнэсайхан

МБОИЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Инженер-экологич, Доктор, орос, англи хэлтэй, Монголын байгаль орчин аюулгүй байдлын төв ТББ-ын Тэргүүн.
Утас: 7013-1400
И-мэйл: irgenii.zuwlul@gmail.com

З. Болдбаатар

МБОИЗ-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн

Ойн инженер, экологич, Монголын ногоон хөгжлийн зуун ТББ-ын Тэргүүн
Утас: 7013-1400
И-мэйл: irgenii.zuwlul@gmail.com