ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ УРЬЖ БАЙНА

0
414
  • Агаарын бохирдлын шалтгаант нас баралт жилд:
  • Амьсгалын доод замын халдвар болох хатгалгаа (0-4 нас)- 435
  • Зүрхний ишеми өвчин- 2151
  • Цусны эргэлтийн тогтолцооны өвчин (цус харвалт)- 1493
  • Уушигны архаг бөглөрөлт өвчин – 453
  • Цагаан мөгөөрсөн хоолой, бронх, уушигны хорт хавдар-223

ҮНЭН ЗӨВ, БОДИТ СУДАЛГАА МЭДЭЭЛЛИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ, ГАРЦ ШИЙДЭЛ САНАЛ БОЛГОН, ЗӨВЛӨМЖ, ШААРДЛАГИЙГ ШИЙДВЭР ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ХҮМҮҮСТ ХҮРГҮҮЛЭХ НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ УРЬЖ БАЙНА.

Бүртгэлийн линк: https://forms.gle/gMqooCAk1iBktLpc8

Бүртгүүлэх пэйж: Монголын Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл