Ноён уулаа нурааж байгаль орчноо хордуулах уу II
Ноён уулаа нурааж байгаль орчноо…
Ноён уулаа нурааж байгаль орчноо хордуулах уу II
Хаан хорны гамшиг хаяанд чинь ирчихлээ, Хүмүүсээ
Хаан хорны гамшиг хаяанд чинь…
Хаан хорны гамшиг хаяанд чинь ирчихлээ, Хүмүүсээ
Монгол орны гол, мөрөн
Монгол орны гол, мөрөн
Монгол орны гол, мөрөн
Монголын Рамсарын Конвенцид бүртгэлтэй газар
Монголын Рамсарын Конвенцид…
Монголын Рамсарын Конвенцид бүртгэлтэй газар

Онцлох зар