“Дэлхийн усны өдөр”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хүрээнд Байгаль орчны салбарын Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд эрдэмтэд, судлаачдыг хамруулсан “Усны салбарын институцийг хөгжүүлэх асуудал” ярилцлага Улаанбаатар зочид буудлын “Өргөө танхим”-д боллоо.

Тус ярилцлагад МБОИЗ-ийг төлөөлөн УЗ-ийн гишүүн, агаар, газар, усны хорооны дарга Д.Ганболд, Гүйцэтгэх захирал Т.Мөнхдорж нар оролцлоо.

Байгаль орчны салбарын Төрийн болон төрийн бус байгууллагууд эрдэмтэд, судлаачид