“ОЙЖУУЛАЛТ БА УСЖУУЛАЛТ” үндэсний зөвлөгөөнд урьж байна.

0
727
https://www.facebook.com/101410445377846/videos/427830935839062