УРТ НЭРТЭЙ ХУУЛЬ ОЛОН УЛСАД ЖИШИГ БОЛСОН

0
343

Олон улсын “New Internationalist” сэтгүүл 538 дахь дугаараа “RIVERS OF LIFE” хэмээн онцолсон бөгөөд Монголчууд “УРТ НЭРТЭЙ” гэж хочлодог гол, мөрний эх, урсац бүрэлдэх эх, усан сан, ойн санг хамгаалсан хуулийг боловсруулж, батлуулсан түүх, ач холбогдол, үнэ цэнийн талаар нийтлэл оруулжээ.

Иргэний нийгмийн байгууллага, иргэдэд маш их хүч, нөөц боломж байдаг.

#уртнэртэйхуулиасэргээе #голмөрөнойнсангаахамгаалцгаая

#worldwaterday2023

Монголын Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөл

Сэтгүүлийн вебсайт:

https://newint.org/issues/2022/06/30/rivers-life