МБОИЗ-ийн амьтан ургамал, биологийн олон янз байдлын хорооны дарга, Удирдах зөвлөлийн гишүүн Х.Алтанцацралт “МОНГОЛ ОРОНД ӨВЛИЙН ХҮЛЭМЖ БАРИХ АРГА, АЧ ХОЛБОГДОЛ” сэдэвт сургалт семинарыг зохион байгуулав.

Уг сургалтанд 59 хүн хамрагдсан бөгөөд өвлийн хүлэмж барих, ашиглах эдийн засгийн үр өгөөжийн талаар тодорхой шийдлээ олж авч чадсан үр өгөөжтэй сургалт болов.

ХАРИУ ҮЛДЭЭХ

Please enter your comment!
Please enter your name here