Үйл ажиллагаа өргөжсөөр

0
259

Байгаль орчинд тулгамдсан асуудлыг Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаа, шинжилгээн дээр тулгуурлан шийдвэрлэх, гарц гаргалгааг олохыг Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл эрмэлздэг. Харин илт худал, мөнгө болон эрх мэдэлд үйлчилсэн судалгааны үр дүн, тайлан гаргадаг судлаачид бий.

Тиймээс илүү бодитой, баримттай, баттай эх сурвалж чухал тул өнөөдөр ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн -ийн захирал доктор А.Дашцэрэн болон ЮНЕСКО-ийн Монгол дахь суурин төлөөлөгч Михайл Вальтер нартай уулзаж хамтын ажиллагааны санал солилцов.