Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн 302 тоот хурлын танхимд Ногоон парламентийн хурал боллоо.  Хуралдаанаар Нийгмийн хариуцлага ба Төрийн бус байгууллага сэдвээр тэргүүн Б.Эрдэнэ илтгэл тавьж үргэлжлүүлэн Ногоон парламентийн 2017-2018 онд хийсэн ажлын танилцуулга хийлээ.

         2018 оны 11-р сард болох Монголын Байгаль Орчны Иргэний Зөвлөлийн 10 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, Байгаль орчны ТББ-уудын Үндэсний VI чуулган зохион байгуулахтай холбоотой бэлтгэл ажлын танилцуулга хийгдэж цаашид хийгдэх ажлын талаар ярилцав. 2014 онд батлагдсан МБОИЗ-ийн Дүрмэнд өөрчлөлт оруулах талаар ярилцаж ажлын хэсэг байгуулав.